Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010


Υπόμνημα του Ομίλου Φίλων του Δάσους, για τα Περιβαλλοντικά ζητήματα στο νομό Φθιώτιδας

Υπόμνημα κατέθεσε στη σημερινή σύσκεψη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, ο Όμιλος Φίλων του Δάσους, σχετικό με τα Περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν το νομό Φθιώτιδας.
Αναλυτικά το υπόμνημα.


1. Εδώ και καιρό παρατηρούμε μια κατασκευαστική δραστηριότητα στις περιοχές εντός των διαφόρων ζωνών NATURA Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός κόλπος. Διαπιστώσαμε ότι εκδίδονται άδειες για δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από τους περιορισμούς της Natura.
Ποιος εκδίδει οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας;
Με ποιες χρήσεις έχουν δοθεί;
Με ποια κριτήρια, κατά πόσο ελέγχεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής αν αυτό που κατασκευάζεται ανταποκρίνεται στην μελέτη ;
Έχουν δοθεί παρατάσεις λειτουργίας σε παλιές επιχειρήσεις, ελέχθησαν αν έχουν γίνει επεκτάσεις-αλλαγές χρήσης;

2. Ζητήσαμε από τις υπηρεσίες σας (Πολεοδομία-Διεύθυνση Περιβάλλοντος) να μας χορηγήσουν έγγραφα σχετικά με την έκδοση αυτών των οικοδομικών αδειών κ.λ.π.
Μας το αρνούνται έμμεσα, με το πρόσχημα ότι τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας, να τα αναζητήσουμε και να τα πάρουμε μόνοι μας.

3. Δεν μπορεί ο Νομάρχης να ενθαρρύνει τις παραγωγικές τάξεις να διεκδικούν συρρίκνωση της περιοχής Natura.

4. Οι μη συμβατές με την περιοχή Natura βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες να εγκαθίστανται στη ΒΙΠΕ, που κάθε άλλο παρά έχει κορεστεί.

5. Να καλείται στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης κάθε φορά που συζητείται θέμα που αφορά τον Εθνικό Δρυμό ή κατασκευές στην περιοχή Natura.

6. Μεγάλη σημασία έχει να αρθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι εστίες χημικής ρύπανσης και μόλυνσης του Σπερχειού-Μαλιακού. Αυτό θα δρούσε πράγματι προληπτικά και προστατευτικά για το οικοσύστημα. Η πρόληψη άλλωστε είναι η βασικότερη αρχή της αειφορίας. Έτσι προτείνουμε να υλοποιηθεί σχέδιο παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαχείρισης και του Σπερχειού. Όχι μόνον του Μαλιακού. Οι μετρήσεις χημικών και βιολογικών παραμέτρων του Μαλιακού να φαίνονται άμεσα στην ιστοσελίδα.

7. Θα πρέπει να υπάρξει ενιαία και συντονισμένη αντίδραση από όλους τους αρμόδιους φορείς (Ν.Α. Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμοι) για την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση βέβαια απαιτείται η ενεργός συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Δεδομένης της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και επειδή μπορεί το φαινόμενο του 2009, ο μαζικός θάνατος των ψαριών, να επαναληφθεί στο μέλλον, πρέπει να καταρτισθεί ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Σπερχειού ποταμού και ελέγχου ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανόμενου του Μαλιακού κόλπου και να τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως εκφράζεται με το Ν. 3199/2003

8. Στα προληπτικά μέτρα προστασίας του Σπερχειού και του Μαλιακού εντάσσουμε την υλοποίηση τεχνικών έργων (δρόμοι, σιδηροδρομική γραμμή, κ.λ.π.) που να σέβονται τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων. Είναι ολέθριες οι επιπτώσεις στην ποιότητα του Σπερχειού και του Μαλιακού, τεχνικών έργων σχεδιασμένων από προκλητικά αδιάφορους περιβαλλοντικά μηχανικούς. Δεν καταστρέφονται π.χ. καλαμιώνες από το δέλτα και τις όχθες του ποταμού, όταν τα καλάμια γνωρίζουμε ότι είναι το φυσικό φίλτρο προστασίας από τα λύματα, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Δυστυχώς οι ΜΠΕ για τέτοια έργα συχνά έρχονται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο αρκετούς μήνες μετά την έναρξη των έργων.

9. Έλεγχος των γεωτρήσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το 50% των γεωτρήσεων ήταν παράνομες.

10. Ανεξέλεγκτες αμμοληψίες. Έχουμε ζητήσει από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Φθ/δας πληροφορίες για αμμοληψίες από τις επιχειρήσεις Τσίγκα στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού (περιοχή Αη Λια), και Τσούμα στην περιοχή Λ.Υπάτης.
Έχουν άδεια αμμοληψίας σε ισχύ ;
Αν όχι σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι υπηρεσίες σας για αυτό;

11. Ενίσχυση, ενθάρρυνση, προώθηση προγραμμάτων βιολογικής καλλιέργειας, πρώτιστα στην παραποτάμια περιοχή του Σπερχειού και στις παράκτιες περιοχές.

12. Ανεξέλεγκτη η διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων, ελαιοσυσκευαστηρίων και πυρηνελαιουργείων του νομού. Δεν γίνονται συστηματικοί και αυστηροί έλεγχοι παρά μόνον κατόπιν καταγγελιών. Δεν είναι το ελαιοτριβείο «Κρυστάλλης» η μόνη ρυπαίνουσα επιχείρηση αυτού του τύπου. Να χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα από Νομαρχία ή Περιφέρεια για πιλοτική εφαρμογή πρότυπου ελαιοτριβείου με επεξεργασία αποβλήτων που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις. Η τεχνογνωσία υπάρχει. (ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, κ.λ.π.)

13. Να κλείσουν άμεσα όλες οι χωματερές , άμεση χωροθέτηση ΧΥΤΗ, ανοιχτή ειλικρινής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για έναν ΧΥΤΗ στην Περιφέρεια, αναζήτηση βιώσιμης λύσης με προοπτική σε βάθος χρόνου.

14. Συνεργασία με τους δήμους για αυστηρούς, συστηματικούς και αξιόπιστους ελέγχους στη διάθεση των βοθρολυμάτων (GPS, κ.λ.π.) μέχρι να καταργηθεί το απαράδεκτο αυτό σύστημα και να οδηγηθούν όλες οι περιοχές σε αποχετευτικά συστήματα και βιολογικούς καθαρισμούς.

15. Συστηματικοί και αξιόπιστοι έλεγχοι στη ΒΙΠΕ Λαμίας.

16. Οριοθέτηση του Ξηριά και μετατροπή του σε βοτανικό κήπο. Δεν πρέπει να δεχτείτε να δημιουργηθεί στον Ξηριά ζώνη βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα θα είναι να καταπατηθεί και το υπόλοιπο τμήμα του χειμάρρου από ιδιώτες και Δημόσιο. Θα πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα προστασίας, που θα θέσει τέρμα στις αυθαίρετες κατασκευές και στην περιβαλλοντική υποβάθμισή του και να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί ως χώρος περιαστικού πρασίνου και αναψυχής με ήπιες παρεμβάσεις (δημιουργία βοτανικού κήπου, μονοπατιών περιπάτου, μικρών χώρων στάσης και ξεκούρασης, πεζογέφυρες με ξύλο και σκοινί).

17. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα είδος ανεξάρτητης αρχής, για τον έλεγχο των ΜΠΕ όλων των έργων στην Περιφέρεια, που θα αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα και θα εξασφαλίζει το επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο της αξιολόγησης και θα δρα σε νομαρχιακό ή και περιφερειακό επίπεδο.

18. Άμεσα να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διαχείριση των εκατομμυρίων τόνων σκουριάς της ΛΑΡΚΟ, που τώρα διατίθεται ανεξέλεγκτα στο Β. Ευβοϊκό.

19. Συνεχίζονται οι καταγγελίες που δεχόμαστε για οχλήσεις από την Agroinvest (δυσάρεστες οσμές και καταστροφή της βλάστησης λόφου ανατολικά του εργοστασίου, όπου έριχναν παράνομα τα λύματα)

20. Η αναβάθμιση του τμήματος Περιβάλλοντος σε Διεύθυνση σημαίνει καλύτερη στελέχωση, αποτελεσματικότερη λειτουργία.
Προτείνουμε να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, Γραφείο για περιβαλλοντικά «εγκλήματα» (με υπαλλήλους π.χ από μετάταξη και όχι με νέους διορισμούς στο δημόσιο) όπου ο πολίτης θα μπορεί να καταγγείλει περιβαλλοντικά εγκλήματα επί 24ώρου βάσης και θα επιλαμβάνονται με επιτόπιους ελέγχους αμέσως.

21. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια να ζητήσετε και να πιέσετε να χαρακτηριστεί ο Μαλιακός κόλπος ως ευαίσθητος αποδέκτης, ώστε γίνουν πιο αυστηρές οι προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν εκεί. Χρειάζεται αναμόρφωση και επικαιροποίηση της απόφασης αριθμ. 19640/79, ΦΕΚ 1136/Β/1979 που καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν στο Μαλιακό. Στα 31 χρόνια που μεσολάβησαν, ο Μαλιακός κόλπος, ως θαλάσσιος αποδέκτης, έχει υποστεί επιβάρυνση από διάφορους παράγοντες και η νέα απόφαση θα πρέπει να το λάβει υπόψη και να κάνει αυστηρότερες τις προδιαγραφές των βιομηχανικών λυμάτων.

22. Προτείνουμε να αξιοποιηθούν οι αγροφύλακες και ως φύλακες των εθνικών δρυμών και των προστατευόμενων περιοχών, όπου υπάρχουν.

23. Δημιουργία κέντρου έρευνας και παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα επιστημονικό πλαίσιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος, σε αστικό και μη περιβάλλον, με δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των νερών, του εδάφους, του αέρα και σε δεύτερη φάση των αγροτικών προϊόντων και με προοπτική να λειτουργήσει και σε περιφερειακό επίπεδο.

24. Η πρόσβαση σε πολλές ακτές του Νομού μας είναι προβληματική. Οι πολίτες συναντούν αυθαίρετες κατασκευές, φραγμένους δρόμους και κάθε είδους εμπόδια μη μπορώντας να προσεγγίσουν παραλίες που αποτελούν δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Είναι αδύνατον να περπατήσει κανείς κατά μήκος την ακτής στην περιοχή Στυλίδας –Μελισσίων

25. Αυθαίρετη δόμηση όχι μόνο εκτός αλλά και εντός σχεδίου. Όταν τα διώροφα γίνονται τετραώροφα αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής, μειώνουν τους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους, θυσιάζουν την ποιότητα ζωής.

26. Οίτη - βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής .Η Νομαρχία πρέπει να έχει θέση τι είδους ανάπτυξη θέλει για τον ορεινό όγκο, ποιες χρήσεις θεωρεί ασυμβίβαστες με την περιοχή. Μεταλλεία και βιώσιμη – αείφορο ανάπτυξη δεν είναι συμβατά .

27. Οδικά έργα -δανειοθάλαμοι, τήρηση περιβαλλοντικών όρων, αποκατάσταση περιοχών όταν τελειώσουν τα έργα. Ζητάμε αυστηρή τήρηση των μελετών και μηδενική ανοχή στις αυθαιρεσίες των εταιριών που τους απασχολεί μόνο το οικονομικό κομμάτι του έργου αγνοώντας τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον της περιοχής για αναζήτηση δρόμων προσπέλασης και υλικών. Όλος ο Νομός έχει γίνει ένας απέραντος δανειοθάλαμος!!
Ποιοι απ αυτούς είναι εγκεκριμένοι;

28. Λατομεία .Πότε θα γίνει η μετεγκατάσταση στη νέα λατομική ζώνη?
Ποιοι καθυστερούν αυτή τη διαδικασία και συνεχίζουν ένα πρόβλημα ετών για την περιοχή μας ;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με βάση τους Όρους Χρήσης του Στυλίδα η πόλη μου, ο κάθε σχολιαστής δεν εξαιρείται από το βάρος της ευθύνης του περιεχομένου των σχολίων του.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο που θίγουν την προσωπικότητα άλλων ανθρώπων, σχολιαστών ή αναφερόμενων σε αναρτήσεις, άρθρα ή βίντεο θα διαγράφονται.

Επικοινωνία

Όνομά σας
Διεύθυνση email σας
Θέμα
Μήνυμα
Image Verification
captcha
Παρακαλώ εισάγετε το κείμενο από την εικόνα: [ Refresh Image ] [ What's This? ]
Powered byEMF Web Forms
 
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ